Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: http://www.https://www.frisor-picasso.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

N?r bes?gende skriver kommentarer p? webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og ogs? den bes?gendes IP-adresse og browserens user agent string for at hj?lpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (ogs? kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilg?ngelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede v?re synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, s? b?r du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Bes?gende p? webstedet kan downloade og udtr?kke alle lokalitetsdata fra billeder p? webstedet.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar p? vores websted, kan du v?lge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, s? du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, n?r du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et ?r.

Hvis du bes?ger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afg?re om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, n?r du lukker din browser.

N?r du logger ind, vil vi ops?tte en r?kke cookies og gemme din logininformation og dine valg af sk?rmvisning. Login cookies holder i to dage, og sk?rmvalg cookies holder i et ?r. Hvis du v?lger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indl?gsID p? den artikel, du lige har redigeret. Den udl?ber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler p? dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opf?rer sig p? n?jagtig samme m?de, som hvis den bes?gende har bes?gt det andet websted.

Disse websteder indsamler m?ske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overv?ger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind p? det websted.

Analytics

Hvem vi deler dine data med

Hvor l?nge vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, s? bliver kommentarer og dens metadata bevaret p? ubestemt tid. Dette er s? vi kan genkende og godkende enhver opf?lgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationsk?.

For brugere som opretter sig p? vores websted (om nogen), gemmer vi ogs? den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ?ndre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan ogs? se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto p? dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan ogs? bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovm?ssige eller sikkerhedsm?ssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Bes?gendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Din kontaktinformation

Yderligere information

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Fris?r PicassoCVR-nr. 16.82.84.08Som f?lge af din aftale med salonen/klinikkenaccepterer du denne privatlivspolitik. Oversigt: 1. Generelt 2. Personoplysninger 2.1 Hvad er personoplysninger? 2.2 Hvor l?nge opbevarer vi personoplysninger? 2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til? 2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger 2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger 2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger 2.8 Kan vi ?ndre behandlingen af personoplysninger? 3. Kontakt 1. Generelt Gennem din aftale med salonen/klinikkenindsamles der personoplysninger om dig. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU?s Databeskyttelsesforordning, som f?r virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuv?rende persondatalov (samlet ?g?ldende lovgivning?). Nedenfor kan du l?se om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem dukan kontakte, hvis du har sp?rgsm?l eller indsigelser vedr?rende de indsamlede oplysninger. 2. Personoplysninger 2.1 Hvad er personoplysninger? Salonen/klinikkenbeder om dine almindelige kontaktoplysninger, n?r du bestiller tid til behandling. Det erprim?rt oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon-og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har k?bt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. 2.2 Hvor l?nge opbevarer vi personoplysninger? Opbevaring af personoplysninger afh?nger af, hvor l?nge din aftale med salonen/klinikkenbest?r. N?r du k?ber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentationp? dine aftaler og behandlinger.Under det l?bende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet p? dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter g?ldende regler blive opbevaret i salonen/klinikken. Ved oph?r som kunde i salonen/klinikken vil dine personoplysninger blive opbevareti en periode p? 5 ?r fra udgangen af det regnskabs?r, materialet vedr?rer. Hvis aftalen med dig f.eks. er oph?rt november 2017 og regnskabs?ret f?lger kalender?ret, er vi efter g?ldende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. N?r personoplysningerne ikke l?ngere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedr?rende dig blive slettet. 2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til? De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges f?rst og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indg?et med salonen/klinikken.Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er n?dvendig for, at salonen/klinikken(eller tredjemand) kan forf?lge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig g?r forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, s?fremt g?ldende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger. 2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger Du har som kunde hos salonen/klinikkenret til at f? salonen/klinikkensbekr?ftelse p?, om personoplysninger vedr?rende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til salonen/klinikken. Du er desuden berettiget til at g?re indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. 2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger Du har ret til at f? urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af salonen/klinikkenuden un?dig forsinkelse. 2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger Du har ret til at f? personoplysninger om dig selv slettet af salonen/klinikkenuden un?dig forsinkelse, hvis salonen/klinikkenikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bem?rk venligst, at s?fremt salonen/klinikkeni henhold til g?ldende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kr?ve, at dine personoplysninger slettes. 2.7 Beskyttelse af personoplysninger If?lge g?ldende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i salonen/klinikkensIT-systemeller fysisk i afl?st skab.Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres l?bende for at afg?re, om vores behandling af personoplysninger h?ndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde. 2.8 ?ndringer i behandlingen af personoplysninger Vi forbeholder os ret til at opdatere og ?ndre n?rv?rende retningslinjer for behandling af personoplysninger. ?ndres retningslinjerne, rettes datoen for ?sidst opdateret? nederst p? siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om n?dvendigt revideret en gang ?rlig. 3. Kontakt Hvis du ?nsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos salonen/klinikken, skal du rette henvendelse til [Inds?t navn] p? e-mail: [Inds?t din e-mail]. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for atf? indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Hvis du ?nsker at klage over salonen/klinikkensbehandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet: Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 K?benhavn K Telefon: 33 19 32 00 E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hvordan vi beskytter dine data

Hvilke databrudsprocedurer vi har p? plads.

Hvilke tredjeparter vi modtager data fra

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata.

Industriregulative krav om freml?ggelse

v/ Birgitte Rønnov CVR 16828408

Adresse


Solrød Center 17, 1. th.
2680 Solrød Strand